ජීවිතයම ගොඩ යන්න මේ විදිහට නිවස හදා ගන්න – නිවසක් හදන ඔබටමයි

වාස්‌තු සිද්ධාන්තයන්ගේ මඟ පෙන්වීම මත සිදු කරනු ලැබූ මූලික සැලසුම් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ නිවස භූමියේ ස්‌ථානගත කරනු ලබන ආකාරය පිළිබඳව වඩාත් විමසිලිමත් විය යුතුයි. ඔබගේ නිවස ඉඩම ස්‌ථානගත කිරීමේ දී ඔබ විසින් අවධානය යොමුකළ යුතු මූලික වාස්‌තු සිද්ධාන්තයන් හඳුනා ගනිමු.

ඉඩමේ පවතින හැඩයට අනුරූපිව හැකිතාක්‌ වැඩි මායිම් ප්‍රමාණයක්‌ සමඟ නිවස සමාන්තරව තැබීමට උත්සාහ ගන්න. (කුඩා ඉඩම්වලට විශේෂයි). සෑම විටම මාර්ගයේ මායිමට හැකිතාක්‌ සමාන්තරව නිවස පිහිටුවීම ඉතා යහපත්ය. උතුරු නැගෙනහිර මායිම්වලට ළං කිරීම නොකළ යුතුයි. ඉඩමේ මධ්‍ය ලක්ෂය හා නිවසේ මධ්‍ය ලක්ෂය එක මත එක වැටෙන ලෙස නිවස භූමියේ ස්‌ථානගත නොකළ යුතුයි.

ඉහත උපදෙස්‌ පරිදි ඔබගේ නිවස, භූමියේ ස්‌ථානගත කිරීමට උත්සාහ ගත යුතු අතර පර්චස්‌ 10 කට වඩා අඩු භූමි භාගයන් පදිංචියන් සඳහා නිවාස සෑදීමට කිසිසේත්ම නොහැකි වනු බව පෙන්වා දෙමි. එසේ වුවද ඔබගේ ලැබීම් හා කර්ම ශාන්තිය පරිදි ඔබට මේ මහ පොළොවෙන් අයිති වන ඉඩම් කැබැල්ල තීරණය කිරීම සිදුවන බැවින් ඉඩම කුඩාවන තරමට වාස්‌තු සිද්ධාන්තයන් ආරම්භ කිරීමට ඇති හැකියාවන් අඩුවන බව මතක තබාගත යුතුයි. එය වාස්‌තුවල වැරැද්දක්‌ නොවන අතර ඔබගේ කුසල් අකුසල් මත ඔබට හිමි තත්ත්වයක්‌ බව සිතන්න.

ඔබ විසින් සාදන නිවසේ මූලික සැලසුම් කටයුතු නිම වීමෙන් පසුව දැන් ඔබ සූදානම් විය යුතුයි සැලසුම් කළ එම ගෘහය ප්‍රායෝගිකව ඉදිකිරීමේ මූලික පියවරයන් පිළිබඳව වාස්‌තු මූලධර්මයන්ට අනුකූලව කටයුතු සිදු කරනු ලබන ආකාරයන් ගැන දැනුවත් වීම. මෙහිදී වාස්‌තු මූලධර්මයට අනුව සැලසුම් කළ නිවස සෑදීම ආරම්භ කිරීම, නිවස සෑදීම ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම සපුරාගත යුතු පූර්ව කටයුතු කිහිපයක්‌ පවතිනවා.

ඔබ විසින් සැළසුම් කළ නිවාස සැලැස්‌ම ප්‍රායෝගිකව ඉදිකිරීමේ දී පළමුව භූමිය සකස්‌ කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මෙම භූමිය සකස්‌ කිරීමේ දී අප විසින් විශේෂයෙන් මතක තබාගත යුතු විශේෂ කාරණා කිහිපයකි. එහිදී ඔබගේ ගෘහ නිර්මාණය කරනු ලබන භූමිය සකස්‌ කිරීම කිසිම විටෙක අඟහරුවාදා, ඉරිදා දිනයන්හි ආරම්භ නොකළ යුතුයි. මේ සඳහා ඔබ විසින් එම දින දෙක නොමැතිව සුභ මුහුර්තියෙන් ලබාගත යුතු වෙනවා. මෙහිදී කෝණ මාස පිළිබඳවද විශේෂ අවධානයක්‌ යොමුකළ යුතුයි. භූමිය සකස්‌ කිරීම කෝණ මාසවල නොකළ යුතුයි.

කෝණ මාස මාර්ග හැර සුභ මුහුර්තියකින් ගෙපළ සකස්‌ කොට ඔබගේ නිවසේ මුල්ගල තැබීමට ප්‍රථම දින මෙහිදී ඔබ විසින් සිදුකළ යුතු වැදගත් පූජාවක්‌ වන්නේ බහිරව දේවතා පූජාවයි.

බහිරව දේවතා පූජාව
මුල්ගල තැබීමට ප්‍රථම දිනයේ රාත්‍රියේ දී ඔබ විසින් ඉඩමේ සිටින භූමි ඥාතීන්ට පින් දී ඔවුන්ගේ ආශීර්වාදය ලබා ගැනීම සඳහා බහිරව දේවතා පූජාවන් පැවැත්වීම සිදු කළ යුතුව තිබෙනවා. මේ සඳහා කිසිම විටක පුලුටු හෝa ගොඩ මස්‌, දිය මස්‌ ආදිය භාවිතා නොකළ යුතු අතර ගම්භාර දෙවියන්ට පලතුරු සුවඳ පූජාකොට ගම්භාර දෙවියන්ගේ මූලිකත්වයෙන් බුදු ගුණයෙන් මෙම කටයුත්ත සිදුකිරීමට විශේෂයෙන් මතක තබාගත යුතුයි. ඉන්පසුව ඉඩමේ හතර කොණ, අට කොණ නිසි ලෙස ආරක්‍ෂා කළ පසු ඔබගේ අභිනව නිවසේ වැඩ කටයුතු සුභ මුහුර්තියෙන් ආරම්භ කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.

නිවෙස ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම
පූර්ව කටයුතු අවසන් කළ පසු ඔබගේ ගෘහයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සුභ මුහුර්තියෙන් සිදුකළ යුතු වෙනවා. මෙහිදී ඔබ විසින් සුභ මුහුර්ති 03 ක්‌ ගත යුතුයි.

කණු සිටුවා ලණු ඇදීම
නිවසේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා පළමු කාර්යය වශයෙන් ලණු ඇඳීම සිදු කළ යුතුය. මෙය ඊසාන කොටසින් ආරම්භ කළ යුතුය. ලණු ඇදීමට භාවිතා කරනු ලබන කූඤ්ඤය සඳහා බෙලි ගසක ලීයක්‌ භාවිතා කිරීම අනිවාර්යෙන් කළ යුතු අතර කොහු ලණු පළමුවෙන් භාවිතා කළ යුතු අතර ඔර්ලෝසු කටුව කැරකෙන දිශාවට ලණු ඇදීම ඉතා යහපත් වේ. සුභ මුහුර්තියෙන් පළමු කූඤ්ඤය ගෘහ හිමියා විසින් ගැසිය යුතු=ය.

අත්තිවාරම් කැපීම
එදිනම සුභ වේලාවේදී යහපත් සිතුවිලි සහිතව මෙම ගෘහයේ කටයුතු ඉතා සාර්ථක වේවා යෑයි සිතා (තෙරුවන් බලයෙන්) උතුරු, ඊසාන, නැගෙනහිර දිශාවන්ගේ නිවසට අයත් කොටසක මංගල පස්‌ පිඩැල්ල කැපීම ඉතා යහපත් වේ.

මුල්ගල තැබීම
මුල්ගල තැබීම ගිණිකොණ හෝ ඊසාන කොටසේ සිදු කළ යුතු වේ. සුභ වේලාවේදී යහපත් සිතුවිල්ලෙන් සිදු කළ යුතු අතර මුල්ගල අනිවාර්යෙන්ම නොපෑගෙන තැනක බිත්තියකට ඇතුල් කළ යුතු වේ. ආගමික ස්‌ථානයකට ගෙන ගොස්‌ පිරිත් ස-Cධායනා කොට හා පිරිත් දේශනා මධ්‍යයේ මුල්ගල තැබීම ඉතා යහපත්ය. මුල්ගල තැබීම හා එය වැසීම ගෘහහිමියා විසින්ම සිදු කළ යුතුය. මුල්ගල තැබීම හා ලණු ඇදීම තුළින් සිදු කරන්නේ තම මතය විශ්වය හා ලියාපදිංචි කිරීමයි. මේ නිසා මුල්ගල තබන ස්‌ථානයේ ස්‌වස්‌ථික ලකුණක්‌ අංශක 90 ට දිශානුගතව ස්‌ථානගත කොට මුල්ගල තැබීම ඉතාමත් යහපත් වේ.

ගෘහ ආරම්භක වාස්‌තු පූජාව
සුභ මුහුර්තියෙන් කපන ලද මංගල පස්‌ පිඩැල්ල රතු රෙදි කඩකට ඔතා පස්‌ පිඩැල්ලේ තෙතමනය ඉවත් වීමට ප්‍රථම ගෘහ හිමියා විසින් ඉඩමට නුදුරු නොවන ගලන දියකට බැස ඉඩම සම්බන්ධයෙන් ඇති සියලුම දොස්‌ දුරුවේවා· යෑයි ප්‍රාර්ථනා පස්‌ පිඩැල්ල දියෙහි පා කළ යුතු අතර ඉඩමේ මුහුණතට පිටු පා මෙය කිරීම ඉතා සුභදායකය.

ඉහත කටයුතු නිසියාකාරයෙන් ඉටුකිරීමෙන් පසුව ඔබගේ නිවසේ කටයුතු, ඉදිකිරීම් කටයුතු ඉතා යහපත්ව වාස්‌තු සිද්ධාන්තයට එකඟව සිදුවනු ඇත. ඔබ විශේෂයෙන් මතක තබාගත යුතු දෙයක්‌ තියෙනවා. ඔබ ගෘහයේ ඉඳුල් කිරීම ඔබ විසින්ම සිදුකළ යුතු වෙනවා. එබැවින් මුල්ගල තබන දිනයේ අත්තිවාරම තුළ ගෘහ හිමියා භෝජන සංග්‍රහය භුක්‌ති විඳීම කළ යුතුයි.

නොඑසේ නම් ඔබගේ ගෘහය වෙනත් පුද්ගලයන් විසින් ඉඳුල් කිරීම සිදුවන බැවින් එදිනට සාදාගත් රසකැවිලි අනුභවය සඳහා ලණු ගැසූ කොටස තුළ සිදු කරන්න. මෙසේ ඔබගේ වාස්‌තු සිද්ධාන්තවලට අනුව අභිනවයෙන් ඉදිකරනු ලබන ගෘහය ඉතා වාසනාවන්ත, ඉක්‌මනින් ඉදිවන ගෘහයක්‌ බවට පත්වන බව නිසැකයි.

(උපුටාගැනීම විශ්ම ලෝකය වෙබ් අඩවිය)

අළුතින් හදන ගෙදර, වාස්‌තු විද්‍යානුකූලව කාමර දිශා ගතකරන හැටි

සමහරු නිවාස සාදා වැඩ අවසන් කළ පසුව, වාස්‌තු දෝෂ තිබේදැයි පරීක්‍ෂා කර බලති. එය නුවණට හුරු ක්‍රියාවක්‌ නොවේ. සාදා නිම කළ නිවසක වාස්‌තු දෝෂ තිබුණහොත් ඒවා වෙනස්‌ කිරීමට යැමෙන් අමතර මුදලක්‌ වියදම් කිරීමට සිදුවේ. එසේම, නිවසේ කොටස්‌ වෙනස්‌ කිරීමට යැමෙන් අලංකාරයටද බාධාවක්‌ ඇතිවේ.

සැලැස්‌ම ඇඳ වාස්‌තු විද්‍යාව දන්නා කෙනෙකුට පෙන්වා එහි දෝෂ තිබේදැයි පරීක්‍ෂා කර බලා නිවෙස ගොඩ නැගීම සුදුසුය. එයටත් වඩා සුදුසුවන්නේ නිවසේ දළ සැලැස්‌මක්‌ පිළියෙල කර, එහි දෝෂ පරීක්‍ෂා කර බලා නිවැරදි කර සැලැස්‌ම සකස්‌ කර ගැනීමයි. එසේ කිරීමෙන් අමතර මුදල් වියදම් කිරීමට සිදු නොවන අතර, නිවසේ අලංකාරයටද බාධාවක්‌ නොවේ.

පැරණි විශාල නිවෙස්‌වල විවෘත ආලින්දය, සාලය, මැද මිදුල, නිදන කාමර, සේවකයන්ගේ කාමරය, වී, ධාන්‍ය, ගබඩා කාමරය, කෑම කාමරය ආදී කොටස්‌ කීපයකින් යුක්‌ත විය. දර ලිප, අටුව, දුම ආදියෙන් සමන්විත කුස්‌සිය පිහිටියේ නිවසින් වෙන්වය. ඒ නිසාම කුස්‌සිය, මුළුතැන්ගෙය නමින් හැඳින්වන. වැසිකිළිය නිවසට තරමක්‌ දුරින් පිහිටියේය. වතුර බොන ළිඳ, නාන ළිඳ නිවසට ඈතින් විය. බුදුන් වඳින ස්‌ථානය නිවස ඉදිරිපිට විය.

වර්තමානයේ මේ සියල්ල පර්චස්‌ හත අටක්‌ තුළ පිහිටි නිවස අභ්‍යන්තරයේ ඇත. වැසිකිළිය සහ නාන කාමරය නිවස තුළ පිහිටීම සුදුසු නැතත්, වඩා පහසුව සඳහාත්, රාත්‍රි කාලයේ නිවසින් පිටතට යැම ආරක්‌ෂා සහිත නොවන නිසාත්, ඉඩම් කැබලි කුඩා වීම නිසාත් ඒවා නිවස තුළ ස්‌ථානගත කිරීමේ වරදක්‌ නොමැත. ඒවා සුදුසු තැන්වල පිහිටීම ශුභයි.

ප්‍රධාන දිසා හතර සහ අනු දිශා හතර පහත රූප සටහනින් දක්‌වා ඇත. උතුර, ඊශාන, නැගෙනහිර, ගිණිකොන, දකුණ, නිරිත, බටහිර, වයඹ ආපෝ, තේජෝ, පඨවි, වායෝ දිශාවන් අනුව නිවසක කාමර ස්‌ථාන ගත කළ යුතු ආකාරය දැන් විමසා බලමු.

නැගෙනහිර දිශාව – නිදන කාමරය මෙම දිශාවට ගැනීම ශුභයි. මුදල් තැන්පත් කිරීම. ස්‌වර්ණාභරණ තැන්පත්කර තැබීමද මෙම දිශාවට යෝග්‍ය වේ. නාන කාමරය දිශා ගත කිරීමටද නැගෙනහිර දිශාව ශුභයි. දකුණු දිශාව – නිදන කාමරය සහ කෑම කාමරය මෙම දිශාවට ගැනීම ශුභයි.

බටහිර දිශාව – දරුවන් පාඩම් කරන ස්‌ථානය බටහිර දිශාවේ බිහිවීම ශුභයි. පොත්පත් මෙම දිශාවේ කාමරයට තැන්පත් කිරීම, ලිපි ලේඛන කටයුතු ඉටුකිරීමටද මෙම දිශාවේ කාමරය ශුභයි.

උතුරු දිශාව – තමන් සතු ධනය, ඇඳුම් පැලඳුම් තබන අල්මාරිය, මෙම දිශාවේ කාමරයක තැබීම ඉතා ශුභයි. කණ්‌නාඩි මේසය තැබීමටද කාන්තාවන්ට ඇඳුම් පැලඳුම් ඇඳීමටද මෙම දිශාවේ කාමර සුදුසුය.

ගිණිකොණ දිශාව – තේaජෝ භූතයට අයත්ය. මෙම දිශාව ඉතාමත් සුදුසු වන්නේ මුළුතැන් ගෙය සඳහාය. දර ලිප, ගෑස්‌ ලිප, විදුලි උඳුන තැබීම සඳහා සුදුසු මෙම දිශාවය.

නිරිත දිශාව – පඨවි භූතයට අයත්ය. බර උපකරණ මෙම දිශාවේ තැබීම ශුභයි. ගොවි, උපකරණ, ආයුධ තබන ගබඩාව, වී සහල් ගබඩා කර තබන කාමරය මේ දිශාවට ගැනීම ශුභයි. වර්තමානයේදී ගරාජය තැනීමට ඉතා සුදුසුය. වයඹ දිශාව – වායෝ භූතයට අයත්ය. අමුත්තන්ගේ කාමරය, සාලය මෙම දිශාවට ගැනීම ශුභයි.

ඊශාන දිශාව – ආපෝ භූතයට අයත්ය. සතියේ කිසිම දිනක මරු නොසිටින දිශාවයි. බුදු මැදුර, ආගමික වතාවත් ඉටු කිරීම සඳහා කාමරයක්‌ සකස්‌ කිරීමට මෙම දිශාව ශුභයි.

වැසිකිළිය, නාන කාමරය, කුස්‌සිය, ඊසාන දිසාවට ගැනීම ශුභ නැත. නිවසේ හරි මැද බ්‍රහ්ම පාදය හැටියට සැලකේ. එම ප්‍රදේශය ආකාශ භූතයට අයත්ය. නිවසේ හරිමැද බිත්තියක්‌, උළුවස්‌සක්‌, කරුවක්‌ පිහිටීම ශුභ නැත. එම ස්‌ථානය හිස්‌ව නිදහස්‌ව තැබීම ඉතා සුදුසුය.

(උපුටා ගැනීම නිවාස සැලසුම් හා ජෝතිශය සේවය)

ඔබේ ලග්නෙට හරියනම මැණිකක් තොරගන්නේ කොහොමද? ඔබේ අනාගතය සාර්ථක කරගැනීමට ගොඩක් වැදගත් වේවි

මැණික් ගැන කතාකරනවා නම් හෙලයන් තරම් වෙන සුදුස්සන් නැති බවත් මැණික් හා විවිධ ලෝහ සහ වර්ණ යොදාගෙන යම් යම් සිදුවීම් වලට බලපෑමක් සිදු කල හැකි ක්‍රමවේදයක් තිබූ බවත් පුරාණ අප ශිෂ්ඨාචාරය සාක්ෂි දරයි. එකල ප්‍රභූන් භාවිතා කල ඔටුණු, ආයුධ, ආභරණ ජීවමාන සාදක ලෙස වර්ථමානයේ පවා මනාව දක්නට ලැබෙයි.මැණික් පුටුවකට යුද්ධ කරීිමට හා බුදුන් පැමිණ සමතේකට පත් කරීමට තරම් මැණික් හා බැදුනු ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියන අපි ලෝකය දෙස එබී බලුවොතින්, වර්ථමාන යුරෝපයේ බොහොමයක් සංගීතවේදීන් නළු නිලියන්, අරාබි කරයේ ධන කුවේරන්, ඉන්දියාවේ බොහොමයක් නළුනිලියන් දේශපාලකයින්, ශක්තිමත් ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන්නන් විවිධ මැණික් වර්ග විවිධ ආකාර වලින් ශරීරයේ අලංකාර ලෙස පලදින බව නොරහසකි. ඈත අතීතයේ මහා ඇලෙක්සැන්ඩර් රජු පවා තමාට ගැලපෙන මැණිකෙන් තම ඔටුන්න සාදා තම හැකියාව ඔප්නන්වා ගත්බවත් අදටත් බ්‍රිතාන්‍ය රජ පවුල පවා මැණික් පාවිචි කරන බවත් නොරහසකි. ඩයනා කුමරියගේ මුදුවේ ඇති කාක නිල් මැණික් ගල ශ්‍රී ලාංකාවේ හමුවන විශේෂයක් වන අතර එය සිංහලයකුගෙන් ඔවුනට ලැබුණ තෑග්ගකි. සදහන් කිරීමට බොහෝ දේ ඇතත් දැන් අපි අපිට ගැලපෙන මැණික් ගල සොයා ගන්නා ආකාර දිශාවට යොමු වෙමු.

මැණික් වලින් සූක්ෂමව වැඩ ගන්නටනම් නිවැරදි මැණික් සොයාගත යුතු අතර සුදුසු මැණික සුදුසු කාරණයට පැලදිය යුතුයි. රෝග නිවාරනය කර ගැනීමේ කාරණා සදහා පවා භාවිතා කල හැකි මැණික් විද්‍යාව නුතනයේ Gem Therapy නමින් වූ විශාල විෂය පථයකි. බොහෝ විට කේන්දර මනාකොට පරීක්ෂා කර පලදින මැණික් වලින් විශාල ජීවන පෙරලියක් දැකිය කැකිවේ. එහිදී සුදුසු ජෝතිෂ්‍ය වේදියකු මුණ ගැසීමද එක්තරා ආකාරයක භාග්‍යකි. සමස්ථයක් ලෙස ලග්න හිමියන්ට සුභ මැණික් වර්ග කිරීම ඉතා අපහසු කාරයකි. වඩා සුදුසු ආකාරය නම් “වෙලා පක්කඩය” බලාගෙනම සුදුසු මැණික පැලදීමයි.

ඔබගේ ලග්නයට අනුව සුදුසු මැණික තෝරා ගන්නා ක්‍රමයක් පහතින් සදහන් කරන්නට අප සූදානම් බව සතුටින් ප්‍රකාශ කරමු. වාසනාව අලංකාරය සහ විශ්මිත වෙනස් වීම වටහාගෙන ඔබගේ අදහස් අපට comment කරන්න.

මේෂ ලග්නය
මෙම ලග්න හිමියන්ගේ ගුරු මහදශාවක් හෝ අතුරු දශාවක් යන කාළවලදී “පුෂ්ප රාග” මැණික හොද වාසනාවක් ගෙන අතර ඔවුනට රැකියාව සම්බන්ධ කාරණා වලදී “නිල් කැට” මැණික මිල මුදල් වාසනාව ගෙන දෙයි.තවද ආත්ම ශක්තිය හීන අයට නායකත්ව ලක්ෂණ, විශ්වාසය,උත්සහය වර්ධනය වීමට “රතු කැට” මැණික හෝ “රතු කොරල්” පාශාණ වලින් මුදු සාදා පැලදීම සුදුසුයි.

වෘශභ ලග්නය
මෙම ලග්න හිමියන්ට “නිල් කැට” මැණික ඉතා හොද වාසනාවක් ගෙනෙන අතර “දියමන්ති” හෝ ” සුදු නිල්” මැණිකද ස්වකීය අරමුණු සාර්ථක කර ගැනීමට සුදුසුයි. මෙම මැණික් දකුණු අතේ මැදගිල්ලට මුදුවක් සාදා පලදින්න.

මිථුන ලග්නය
මෙම ලග්න හිමියන්ට අරමුණු සාර්ථක වීමට “සුදු නිල්” මැණිකද වාසනාව වර්ධනය වීමට “නිල් කැට” මැණිකද සුදුසු වන අතර ගුරු මහ දශා හෝ අතුරු දශා යන්නේ නම් “පුෂ්ප රාග” මැණික විවාහ හා රැකියා වාසනාව වඩා වර්ධනය කරයි. විශේෂයෙන් “තෝරමල්ලි පච්ච” හෝ “මරකථ පච්ච” මැණික් කීර්තිය,වාසනාව, බුද්ධිය වර්ධනයට බෙහෙවින් උපකාරී වේ.

කටක ලග්නය
ඔබට සෙම් රෝග නැතිනම් භය නැතිව “චන්දා කාන්ති” මැණිකක් පලදින්න ආත්ම විශ්වාසය තීක්ෂණ නුවණ සහ කාරණා ඉශ්ඨ වීමේ හැකියාවන් ඉහල යයි. ‘ මුතු” ඇල්ලූ මුදුවක්ද ඊට සමාන ගුණ දෙයි.තවද “රතු කොරල්”,”රතු කැට” සහ ” පුෂ්ප රාග” මැණික්ද යම් පමනක වාසනාවක් ගෙන දීමට හේතු වේ.

සිංහ ලග්නය
ඔබගේ කීර්තිය වර්ධනය වෙන්න ඔබගේ ආත්ම ශක්තිය වැඩිදියුණු වීමට “පද්මරාග” මැණිකක් වෙදගිල්ලට පලදින්න.තවද වාසනාව වැඩි දියුණු වීමට ” රතු කැට” මැණික පැලදීමත් රැකියා දියුණු වීමට “සුදු නිල්” මැණික හෝ “දියමන්ති” පැලදීමත් යෝග්‍ය බව පරීක්ෂණාත්මකව හෙලි වී ඇත.

කන්‍යා ලග්නය
“මරකථ පච්ච” හෝ ” තෝරමල්ලි පච්ච” මැණික් මෙම ලග්න හිමියන්ට ජීවන ගමනට ලොකු අත්වැලක් දෙයි. එමෙන්ම ධන සම්පත උදා වීමට පෙර පින ඉස්මතු වීමට “සුදු නිල් ” මැණිකක් හෝ ” දියමන්තියක්” පැලදීම ඉතා සුභයි.

තුලා ලග්නය
මෙම ලග්න හිමියන්ට “සුදු නිල් මැණික” පැලදීම ජීවන ගමනට මනා රුකුලක් වේ. “මරකථ පච්ච” ගලද වාසනව ගෙන දීමට දායකත්වයක් දක්වයි. තරමක් පාට සුදු නිලක් පැලදුවද, නිල මැණිකක් පැලදුවද වරදක් නැත. වාසනාව සෙයාගෙන එයි.

වෘශ්චික ලග්නය
මෙම ලග්න හිමියන්ට “චන්දා කාන්ති පාශානය”,”මුතු” වැනි දෑ පැලදීමෙන් වාසනාව උදා වේ.තවද මෙම ලග්න හිමියන්ට “පුෂ්ප රාග” මැණික පැලදීමත් ආර්ථික ලාභ ලැබීමට හා ගේදොර සමගිය වර්ධනයට උපකාරී වේ.

ධනු ලග්නය
පුෂ්ප රාග මාණික්කය මොවුන්ගේ බුද්ධි වර්දනයට තැන්පත් බව ඇති කිරීමට හා ජීවන ස්ථාවරත්වයට උපකාරී වන අතර සිය කීර්තිය වර්ධනයට හා නිල තල ලබා ගැනීමට පද්ම රාග මැණික පැලදීම සුභයි.

මකර ලග්නය
මෙම ලග්න හිමියන්ට නිල් මැණිකක් නිතර පැලදීම ජීවන සාර්ථකත්වයට හේතුවක් වන අතර සුදු නිල් මැණිකක් පැලදීම රැකිරක්ෂා දියුණුවට හා බාහිර පාර්ශව හා සම්බන්ධතා වර්ධනයට උපකාරීවේ.

කුම්භ ලග්නය
මෙම ලග්න හිමියන්ට දේපොල ඉඩකඩම් දියුණුවට සුදු නිල මැණිකක් පැලදීම යෝග්‍ය වේ තවද පුෂ්පරාග මැණිකක් පැලදීමෙන් ධන වාසනාව වර්ධනය වේ.

මීන ලග්නය
මෙම ලග්න හිමියන්ට පුෂ්පරාග මැණිකක් පැලඳීම සීර්ඝ සාර්ථකත්වයකට හේතු වන අතර මොවුන්ගේ ධන වර්දනයට රතු කැට හෝ රතු කොරල් පැලදීම යෝග්‍ය වේ. තවද ආදර සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමට චන්දා කාන්ති මාණිකය පැලදීමත් සුභයි.

මේ වැදගත් ලිපිය යාළුවන්ටත් බලන්න Share කරන්න අමතක කරන්න එපා..