වැනිලා වැව්වොත් ගොඩ, කිලෝ එකක් රු 5000 යි

වැනිලා වගාව ගැන ගොඩක් අය විමසු නිසා කෙටි සටහන් විදිහට මේ තොරතුරු ටික දාන්න හිතුවා බෝගයේ නියමිත ආර්ථික වාසි ලබාගැනීමට නම් වැවෙන දේශගුණික අවශ්‍යතා විදිහට මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 1000 ,වැඩි ,වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 2000 -2500 mm උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 21-30 ප්‍රශස්ත 27 ලෙස ගන්නා අතර වර්ෂයේ ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා වියලි කාලසීමාවක් ඇති විට ඉතා හොදින් මල් හටගනී ,මේ අනුව ලංකාවේ උඩරට මැදරට කුරුණෑගල ,මහනුවර මාතලේ ,කෑගල්ල ,නුවරඑලිය මාතර(උරුබොක්ක වැනි කදුකර ) රත්නපුර වැනි දිස්තික්ක වල වගා කලහැකරෝපණ ද්‍රව්‍ය ලෙස අඩි 3/4 ක පමණ වැනිලා දඩු කැබලි සිටුවීම් ආධාරක ශාකයකට අල්ලාගෙන ඉහලට වැඩීමට ,ආධාරක ලෙස ග්ලිඩිසිරිය වැඩිපුර යොදාගනී වැනිලා දඩු කැබැල්ල සිටුවීමට මාස 6 කට පමණ කලින් ආධාරක ලී සිටුවා සෙවන 60%-70%ලැබුණු පසු සිටුවීම කල යුතුය.

වැනිලා සෙවන ප්‍රියකරන බෝගයකි සිටුවන පරතරය පේලි අතර අඩි 5 පැල අතර අඩි 8 අක්කර යකට පැල 1000 ආසන්න ව හදාගන්න පුළුවන් .ආධාරක ලී පොලව මට්ටමේ සිට අඩි 6 පමණ උස උදළු මිටක් පමණ මහත විය යුතුය ,එම ආධාරක අසල සිට අදාරකයෙන් එලියටඑනලෙස අඩි 2 පමණ කාණුවක් කපා එම කණුවට කොම්පෝස්ට් පුරවා අඩි 4 පමණ දිග දඩු කැබැල්ල අඩි 1.5 -2 පමණ ආධාරක ලී යට ගැට ගසා ඉතිරි කොටසේ කොළ ඉවත් කර කපාගත කොම්පෝස්ට් පුරවන ලද කාණුවේ වල්ලලන්න(එල් අකුරේ හැඩයට කොටසක් පොළවෙන් උඩ අනෙක් කොටස කොම්පෝස්ට් කණුව තුල) .පසුව එම කොටස දිරාගිය කොළ රොඩු වැනි දෙයකින් ආවරණය කරන්න,

සිටුවීමට පසු වර්ශාපතන්‍යක් නැත්නම් ජලය යොදන්න අලුතින් සිටවන ලද වැල් කැබල්ල කෙසෙල් පඩරැල් පුවක් අතු පොල් අතු වගෙ එවාගේ න් වහන්න සති 3 වගෙ යනකොට අලුත් අංකුර ක්‍රියාත්මක වෙනවා පැල වෙනවාසුදුසු ප්‍රදේශය තෙත් කලාපයේ අතර මැදි කලාපයේ වියළි කලාපයේ හොදින් සෙවන සහිත තැනක ජලය නිතර තියන ජලසම්පාදන කරන්න පුළුවන් ස්තීර ජල ප්‍රභවයක් සහිත තැනක් හෝ කෘතිම නෙට් හවුස්` එකක මිස්ට් ස්ප්‍රින්කල් යොදාගෙන පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස යි. සිටුවීමට කලින් වැනිලා වැල් කැබලි පුර්ව ප්‍රතිකාර කරලා හිටවන්න වැල් කපාගත් වහාම හිටවන්න ගන්නෙ නැ සතියක් දෙකක් වැල් ගස් දෙබලක වගේ දෙපැත්ත ට එල්ල්න්න දාලා තියලා හිටවන්න . වැනිලා වගාව අස්වැන්න ගන්න අවුරුදු 2 වගෙ යනවා දිග මීටර් එකක් කැබලි සිටුවීමදී කුඩා දඩු කැබලි වලින් පැල කරගෙන හදාගන්න වැල් අස්වැන්න එන්න අවුරුදු 3/4 යන්න වා.මුල් අස්වැන්න වැලකින් 250 ග්‍රෑම් වගෙ 3/4 අවුරුදු වල කිලෝ එකක් ගන්න පුළුවන් ඉන් පසුව කිලෝ 3 පමණ සාමාන්‍ය යක් තියන්න පුළුවන් කිලෝ එකක් කට අමු කරල් 60/70 අල්ලනවා අමු කිලෝ එකක් අද වෙලදපොල රු 5000/6000 දක්වා වෙනවා ..

(උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්)